DANE KONTAKTOWE

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydział Elektryczny - Katedra Automatyki Okrętowej

KN  POJAZDÓW  ELEKTRYCZNYCH  EVPL

ul. Morska 83, 81-225 Gdynia

tel. 058 690 13 69

a.lebkowski@we.umg.edu.pl

Andrzej Łebkowski