SMOK EV - PIERWSZY POLSKI SUPERSAMOCHÓD ELEKTRYCZNY

 

 

 

 

 

 

MOTOCYKL EV


 

PARAMETRY

 

- zasięg (pomiar w warunkach trakcyjnych)

pow. 200 km

- prędkość maksymalna (ograniczona)

150 km/h

- przyspieszenie 0÷100 km/h (pomiar w warunkach trakcyjnych)

ok. 5 sekund

- energia zgromadzona w akumulatorach                        

7,5 kWh

- napięcie pakietu 25 szt.

82,5V

- czas ładowania

do 4 godzin

- koszt przejechania 100 km

ok. 1,50 zł (II taryfa)
ok.
3,00 zł (I taryfa)


 
 

 

 

ŁÓDŹ EV

 

 

 

 

 

 

PIERWSZY POLSKI WYCZYNOWY KOMERCYJNY GOKART EV (WDROŻENIE 09.2012)

 

 

 

Po co pakować silnik elektryczny do pojazdu zamiast spalinowego ???

 

Takie pytanie i inne zadaje sobie wielu ludzi. Czy jest w ogóle sens? Czy to się opłaca?

Czy zastosowanie pojazdów z napędem elektrycznym jest tylko wymysłem niewielkiej garstki ludzi po to by wyróżnić się z tłumu? Czy mówienie o nasileniu się efektu cieplarnianego ma być podstawą do zgarnięcia przez niektóre grupy społeczne gigantycznej kasy na handlu deputatami dwutlenku węgla?

 

Na postawione pytania odpowiedzcie sobie sami:

 

 

FAKTY

 

 

1. Zjawisko efektu cieplarnianego, zmiany klimatu i nasilające się anomalia pogodowe

http://195.205.152.135/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=61

Marzec 2007 - przywódcy UE uzgodnili:

- ograniczenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami na rok 2020;
- zwiększenie o 20% udziału energii odnawialnych w ogólnym zużyciu energii do roku 2020;
- zwiększenie o przynajmniej 10% udziału biopaliw w ogólnym zużyciu benzyny i oleju napędowego do roku 2020, pod 
  warunkiem że na rynku dostępne będą ekologiczne biopaliwa nowej generacji z roślin uprawnych innych niż spożywcze;
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do roku 2020;
- wewnętrzny rynek energii zapewniający realne korzyści wszystkim ludziom i firmom;
- zwiększenie stopnia integracji polityki energetycznej UE z pozostałymi obszarami polityki, m.in. rolnictwem i handlem;
- zwiększenie współpracy międzynarodowej.

2. IDZIE ZIMNO – Zbigniew Jaworowski   Polityka  Nr 15 (2649)  12.04.2008

Link do strony POLITYKI z pełną wersją artykułu

Link do strony POLITYKI nt. dyskusji po publikacji artykułu Prof. Jaworowskiego

Odsyłam do literatury gazety Polityka nr 15. W skrócie autor artykułu twierdzi, że mowa o globalnym ociepleniu to bajka. W średniowieczu temperatura była o ok. 2oC wyższa od obecnej...

 

3. Kupujemy tlen ?

 http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,5025376.html

 

 
4. Zanieczyszczenie powietrza i smog w miastach   
 

Na podstawie statystyk, transport w ok. 30% przyczynia się do globalnej emisji CO2  http://www.globalwarming.org/

W dużych miastach skażenia powietrza spowodowane przez transport sięgają 90%

 

 

http://www.criacc.qc.ca/assets/smogQue0502.JPG

 

5. Rosnące ceny paliw...

 

http://mrc.tychy.pl/ceny.paliw/?okres=wszystkie&slowo=&wykres=duzy

 

CZY ZATEM ROZWIĄZANIEM PROBLEMU MOŻE BYĆ ZASTOSOWANIE W POJAZDACH NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO ??? 

Uwarunkowania polityczno-gospodarcze, wyczerpujące się złoża paliw kopalnych wraz z nieustannym wzrostem ich cen, a także "niekorzystne zmiany klimatu" przyczyniły się do poszukiwania alternatywnych źródeł energii nie naruszających bilansu CO2 w atmosferze (elektrownie wodne i wiatrowe, elektrownie generujące energię elektryczną z biomasy, biogazu, źródeł geotermalnych, prądów morskich, falowania, energii słonecznej, ogniw paliwowych itp.).

Promowane są jednocześnie rozwiązania wpływające na poprawę sprawności wytwarzania energii elektrycznej (w Polsce ok. 35%) pochodzącej ze spalania węgla. Ważnym elementem, jest również oszczędne wykorzystywanie energii.

Jedną z propozycji dających szansę na ograniczenie emisji CO2 oraz ekonomiczne wykorzystywanie energii jest użycie silników elektrycznych do napędu pojazdów.

Przykładem mogą być chociażby pojazdy elektryczne jakie złożono w Akademii Morskiej w Gdyni.

Użycie silników elektrycznych do napędu pojazdów może przyczynić się do:

- zmniejszenia zależności od ropy naftowej i spekulacji cen na giełdach światowych,

- obniżenia emisji CO2 od 50 do 100% w zależności od źródła wytwarzania energii elektrycznej,

- obniżenia emisji SO2 i NO2 wpływających na zwiększone występowanie dolegliwości jak: astma, zapalenie oskrzeli, kaszel, podrażnienie oczu i gardła, ból głowy,

- likwidacji smogu miejskiego (pojazdy elektryczne nie odprowadzają szkodliwych toksyn zawartych w spalinach w miejscu gdzie się poruszają),

- złagodzenia efektów: niszczenia zabytków i architektury miast; korozji metali i materiałów budowlanych; degradacji gleby, fauny i flory; zakwaszenia rzek i jezior,

- zmniejszenia kosztów zużycia energii przez pojazd nawet o 90%,

- zmniejszenia hałasu i wibracji emitowanych przez transport kołowy,

- wyrównania obciążenia sieci energetycznej podczas ładowania baterii nocą,

- obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu w stosunku do spalinowych nawet do 90%.

Jednocześnie należy wymienić wady jakie mogą być związane z zastosowaniem napędu elektrycznego w pojazdach:

- ograniczony zasięg (w zależności od zastosowanych baterii zasięg może wynosić od 60 do 400km. Stosując tzw. range-extender’y czyli pakiety zwiększające zasięg w postaci paneli słonecznych, superkondensatorów, ogniw paliwowych stale zamontowanych lub przenośnych, można uzyskać większy zasięg od 20% do 300% zasięgu nominalnego),

- długi czas ładowania baterii nawet do 10godz. (są akumulatory np. litowo-tytanowe, które można naładować w 10 minut),

- zmniejszony zasięg pojazdu do 60% przy niskich temperaturach,

- istnieje potencjalne ryzyko porażenia prądem przy instalacjach wysokonapięciowych,

- do produkcji energii elektrycznej używa się „nieczystych” metod, jak rozszczepienie jądrowe, spalanie gazu, spalanie węgla (emisja CO2 50-90g g/km )

- nie do końca poznano skutki emisji zakłóceń elektromagnetycznych na organizmy ludzkie generowane przez podzespoły pojazdów elektrycznych, podobnie jak w przypadku używania telefonów komórkowych czy też innych urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.

Poniżej przedstawiono oszczędności finansowe podczas przebycia dystansu 100km, jakie można uzyskać stosując inne nośniki energetyczne niż benzyna bezołowiowa PB-95. (Symbole oznaczają: ON-olej napędowy; LPG - gaz płynny; CNG - gaz ziemny sprężony; EEI, EEII - Energia Elektryczna w taryfie I i II,): ON ok. 19% LPG ok. 32% CNG ok. 43% EEI ok. 85% EE II ok. 93%

Uwzględniając amortyzację - wymiana elementów eksploatacyjnych, montaż instalacji, wymiana baterii: ON ok. 14% LPG ok. 22% CNG ok. 23% EEI ok. 69% EEII ok. 76%

 

Niezależnie od tego, czy będzie zimno czy też ciepło, niepodważalnym jest fakt, iż mamy możliwość wyeliminowania zanieczyszczeń lub ich obniżenia w dużych miastach!

 

Czy wykorzystamy tą możliwość zależy tylko i wyłącznie od nas!

 

„Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci”

Lester Russell Brown